Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Genel Kültür Dersleri Temel Alan Dersleri Uygulamalı Alan Dersleri Sosyal Seçmeli Dersler Teknik Seçmeli Dersler Proje Tabanlı Dersler
Ahşap Yapılar - - - - - -
Akışkanlar Mekaniği - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - -
Barajlar ve Hidroelektrik Santraller - - - - - -
Beton Teknolojisi - - - - - -
Beton Teknolojisi Laboratuvarı - - - - % 0 -
Beton Yollar - - - - - -
Betonarme I - - - - - -
Betonarme II - - - - - -
Betonarme III - - - - - -
Betonarme Kalıpları - - - - - -
Betonarme Yapı Tasarımı - - - - - -
Betonarme Yüksek Yapılar - - - - - -
Bilgisayar Destekli Teknik Resim - - % 0 - - -
Bilim Tarihi ve Felsefesi - - - - - -
Bina Bilgisi - - - - % 100 -
Bitirme Çalışması - - - - - -
Bölüm Seçmeli 3-1 - - - - - -
Bölüm Seçmeli 3-2 - - - - - -
Bölüm Seçmeli 3-3 - - - - - -
Bölüm Seçmeli 3-4 - - - - - -
Bölüm Seçmeli 4-1 - - - - - -
Bölüm Seçmeli 4-2 - - - - - -
Bölüm Seçmeli 4-3 - - - - - -
Bölüm Seçmeli Tasarım - - - - - -
Çelik Yapı Tasarımı - - - - - % 0
Çelik Yapılar - % 0 - - - -
Çevre ve Enerji - - - - - -
Davranış Bilimine Giriş - - - - - -
Demiryolu Mühendisliği - - - - - -
Demiryolu Ulaştırması - - - - - -
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı - - - - - -
Diferansiyel Denklemler - - - - - -
Dinamik - - - - - -
Endüstri İlişkileri - - - - - -
Fakülte Seçmelisi - - - - - -
Fizik I - - - - - -
Fizik II - - - - - -
Genel Kimya - - - - - -
Geoteknik Araştırmalar - - - - - -
Geoteknikte Bilgisayar Uygulamaları - - - - - -
Girişimcilik - - - - - -
Girişimcilik II - - - - - -
Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi - - - - % 100 -
Hazır Beton Teknolojisi - - - - - -
Hidrolik ve Hidroloji - - - - - -
İleri Beton Teknolojisi - - - - - -
İletişim Tekniği - - - - - -
İngilizce I - - - - - -
İngilizce II - - - - - -
İnovasyon - - - - - -
İnşaat Hukuku - - - - - -
İnşaat Mühendisliği Proje Yönetimi - - - - - -
İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama - - - - - -
İnşaat Mühendisliğine Giriş - - - - - -
İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi - - - - - -
İnşaat SözleşmelerininYönetimi - - - - - -
İş Güvenliği - - - - - -
İş Hukuku - - - - - -
İş Psikolojisi - - - - - -
İş Yeri Eğitimi - - - - - -
İş Yeri Uygulaması Seçmeli - - - - - -
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - - - - - -
İşletme Yönetimi - - - - - -
Kalite Yönetim Sistemleri ve Uygulaması - - - - - -
Karayolu Mühendisliği - % 0 - - - -
Kariyer Planlama - - - - - -
Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi - - - - - -
Kıyı ve Liman Mühendisliği - - - - - -
Kompozit Malzemeler - - - - - -
Kültür Tarihi - - - - - -
Lifli Betonlar - - - - - -
Lineer Cebir - - - - - -
Malzeme Bilimi - - - - - -
Matematik I - - - - - -
Matematik II - - - - - -
Meslek Hastalıkları - - - - - -
Mesleki Bilgisayar - - - - - -
Metraj ve Keşif Hesapları - % 0 - - - -
Mimari Tasarım - - - - % 100 -
Mukavemet I - % 2 - - - -
Mukavemet II - - - - - -
Mühendisler İçin Yönetim - - - - - -
Mühendislik Ekonomisi - - - - - -
Mühendislik Etiği - - - - - -
Mühendislik Jeolojisi - - - - - -
Olasılık ve İstatistik - - - - - -
Ölçme Bilgisi - - - - - -
Ön Gerilmeli Beton - - - - - -
Özel Betonlar - - - - - -
Performansa Dayalı Tasarım - - - - - -
Polimer Betonlar - - - - - -
Prefabrik Yapılar - - - - - -
Proje Bilgisi ve Bilgisayar Destekli Tasarım - - - - - -
Restorasyon Teknikleri - - - - - -
Sanat Tarihi - - - - - -
Sayısal Analiz - - - - - -
Sivil Toplum Organizasyonları - - - - - -
Sonlu Elemanlar Yöntemi - - - - - -
Statik - % 100 - - - -
Su Getirme ve Atıksu Uzaklaştırma - - - - - -
Su Getirme ve Atıksu Uzaklaştırma Tasarımı - - - - - -
Su Kaynakları - - - - - -
Su Yapıları - - - - - -
Su Yapıları Projesi - - - - - -
Sulama-Kurutma - - - - - -
Sulama-Kurutma Projesi - - - - - -
Şantiye Tekniği - - - - - -
Şehircilik - - - - - -
Şev Stabilizasyonu - - - - - -
Teknik İngilizce - - - - - -
Teknoloji Felsefesi - - - - - -
Temel Mühendisliği I - - - - - -
Temel Mühendisliği II - - - - - -
Teori ve Uygulamada Heyelanlar - - - - - -
Toplam Kalite Yönetimi - - - - - -
Toprak İşleri - - - - - -
Trafik Güvenliği - - - - - -
Tünel Mühendisliği - - - - - -
Türk Dili I - - - - - -
Türk Dili II - - - - - -
Ulaştırma Projesi - - - - - % 0
Ulaştırma Sistemleri - - - - - -
Ulaştırma Yapıları - - - - - -
Uygarlık Tarihi - - - - - -
Üniversite Seçmelisi - - - - - -
Yapı Dinamiği - % 0 - - - -
Yapı Fiziği - - - - % 14 -
Yapı İşletmesi - - - - - -
Yapı İşletmesi Projesi - - - - - -
Yapı Maliyeti - - - - - -
Yapı Malzemeleri - - - - - -
Yapı Statiği I - - - - - -
Yapı Statiği II - - - - - -
Yapı Teknolojisi - - - - - -
Yapısal Deprem Mühendisliği - - - - - -
Yüksek Durabiliteli Betonlar - - - - % 0 -
Zemin İncelemeleri ve Arazi Deneyleri - - - - - -
Zemin İyileştirme Yöntemleri - - - - - -
Zemin Mekaniği - - - - - -
Zemin Yapıları Tasarımı - - - - - -