Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Temel Meslek Dersleri Uzmanlık Alan Dersleri Destek Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri
Anadolu Gliptik Sanatı - - - - -
Anadolu Madenciliği - - - - -
Anadolu Mimarlığı - - - - -
Anadolu Tarihi Coğrafyası - % 100 - - -
Anadolu'nun Tarihöncesi Arkeolojisi I - - - - -
Anadolu'nun Tarihöncesi Arkeolojisi II - % 0 - - -
Antik Çağ Deniz Ticareti - - - - -
Antik Çağ Limanları - - - - -
Antik Çağ Mezar Mimarisi - - - - -
Antik Çağ Teknolojisi - % 80 - - -
Antik Çağ'da Denizcilik ve Sualtı Arkeolojisi - - - - -
Antik Çağda Ticari Amphoralar ve Amphora Araştırmaları - - - - -
Arkaik Dönem Heykel Sanatı - - - - -
Arkaik Dönem Mimarisi - % 100 - - -
Arkaik Dönem Seramiği - % 100 - - -
Arkeo-Antropoloji I - - - - -
Arkeo-Antropoloji II - - - - -
Arkeo-Botanik - - - - -
ARKEOLOJİ 3. YY SEÇMELİ DERSLER ( Seçmeli) - - - - -
ARKEOLOJİ 4. YY SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli) - - - - -
ARKEOLOJİ 5. YY SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli) - - - - -
ARKEOLOJİ 6. YY SEÇMELİ DERSLER ( Seçmeli) - - - - -
ARKEOLOJİ 7. YY SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli) - - - - -
ARKEOLOJİ 8. YY SEÇMELİ DERSLER ( Seçmeli) - - - - -
Arkeoloji ve Dijitalleşme - - - % 0 -
Arkeolojide Bilimsel Araştırma Teknikleri % 100 - - - -
Arkeolojik Belgeleme - - - - -
Arkeolojik Obje Çizim Teknikleri - % 100 - - -
Arkeo-Metalürji - - - - -
Arkeo-Zooloji - - % 0 - -
Asur Ticaret Kolonileri Çağında Anadolu - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II - - - - -
Babil-Assur Arkeolojisi - - - - -
Bilimsel Araştırma Yöntemleri % 100 - - - -
Bithynia Tarihi ve Arkeolojisi - - - - -
Bitirme Tezi I - - - - -
Bitirme Tezi II - - - - -
Bizans Kültürü ve Sanatı - - - % 0 -
Bizans Seramiği - % 0 - - -
Ege ve Balkanlar Tarihöncesi Arkeolojisi - - % 0 - -
Eleştirel Düşünme - - - - -
Erken Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi - - - - -
Geç Antik Çağ Dünyası - - - - -
Geç Antik Çağ Mimarisi - - - % 0 -
Helenistik Dönem Mimarlığı - % 50 - - -
Hellen Toplumunda Sosyal Yaşam - - - - -
Hellenistik Dönem Heykel Sanatı - - - - -
Hellenistik Dönem Seramiği - % 100 - - -
Hellenistik Dönemde Akdeniz Ticareti - - - - -
Hitit Mimarlığı - - - - -
Hitit Tarihi ve Arkeolojisi - - - - -
I. Binde Anadolu Uygarlıkları - - - - -
I. Binde Doğu-Batı İlişkileri - - - - -
İ.Ö. II. Binde Transkafkasya - - - - -
İkonografi I - - - - -
İkonografi II - - - % 0 -
İnsanın Kültürel Evrimi - - - - -
Karia Arkeolojisi - - - - -
Kariyer Planlama - - - - -
Kemik Alet Endüstrisi Üzerine Tekno-Tipoloji - - % 0 - -
Klasik Arkeolojiye Giriş - - - - -
Klasik Dönem Heykel Sanatı - - - - -
Klasik Dönem Mimarlığı - % 100 - - -
Klasik Dönem Seramiği - % 0 - - -
Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi - - - - -
Kuramsal Arkeoloji - - % 0 - -
Kültürel Miras - - - - -
Lydia Arkeolojisi - - - - -
Müzecilik - - - - -
Nümizmatik - - - - -
Ortaçağ Anadolu Kentleri - - - - -
Ön Asya Arkeolojisine Giriş - % 100 - - -
Ön Asya Mitolojisi - - - - -
Ön Asya'da Seramik Sanatı - % 100 - - -
Paleolitik Kültürler - - % 0 - -
Photoshop ve Illustrator Görsel Tasarım - - - - -
Photoshop ve İllüstratör Destekli Tasarım - - - - -
Protogeometrik-Geometrik Dönem Arkeolojisi - - - - -
Roma Dönemi Heykel Sanatı - - - - -
Roma Dönemi Mimarlığı - % 100 - - -
Roma Dönemi Seramiği - % 100 - - -
Roma Döneminde Akdeniz Ticareti - - - - -
Roma Tarihi - - - % 0 -
Sümer-Akad Arkeolojisi - - - - -
Tarihöncesi Arkeolojisi Seminerleri - - - - -
Tarihöncesi Arkeolojisine Giriş - - - - -
Tarihöncesi Çağlarda Hammadde Kaynakları - - % 0 - -
Tarihöncesi Dönemlerde Sanat - - - - -
Tarihöncesi Mimarlık Kalıntılarını Belgeleme ve Yorumlama - - - - -
Temel Anatomi Çizim Teknikleri - - - - -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I - - - % 100 -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II - - - % 100 -
Toplumsal Cinsiyet Arkeolojisi - - - - -
Türk Dili I - - - - -
Türk Dili II % 0 - - - -
Üniversite Seçmeli - - - - -
Yabancı Dil I - - - % 100 -
Yabancı Dil II - - - - -
Yakındoğu Üretim Teknolojisi - - - - -
Yakındoğu ve Kafkaslar Tarihöncesi Arkeolojisi I - - - - -
Yakındoğu ve Kafkaslar Tarihöncesi Arkeolojisi II - - - - -
Yakındoğuda Köy Yerleşimlerinin Ortaya Çıkışı - - - - -
Yerleşim Arkeolojisi - - - - -
Yontamataş Aletlerde Tekno-Tipoloji - - % 0 - -