Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Helal Turizm Teorisi TRZ623 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Zeynep MESCİ
Dersi Verenler Doç. Dr. Zeynep MESCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Helal turizm kavramının felsefi ve kavramsal gelişimini analiz etmek, yaşanan kavram kargaşalarını gidermek ve helal turizmin teorisini oluşturmak için tartışmalar gerçekleştirmektir.
Dersin İçeriği Helal turizme giriş (neden-niçin-nasıl), helal turizmde kavram kargaşalarına yönelik sorular ve cevapları, helal turizm felsefesinin tartışılması, helal ve turizm kavramlarının ilişkisi, helal turizmin kavramsal çerçevesinin incelenmesi, helal gıda ve helal akreditasyon kavramlarının incelenmesi, helal turizm pazarına ilişkin değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi.
Ders Öğrenme Kazanımları - Helal turizmin felsefesi, teorisi ve uygulamasını yorumlar ve sentezler
- Helal turizmin teorik çerçevesini geliştirme çalışmaları yapar
- helal turizm teorisi ile ilgili akademik yayın hazırlayabilir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Helal turizmin felsefesi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Helal turizmin felsefesi Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım
3. Hafta Helal turizmin felsefesi Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım
4. Hafta Helal turizmde yaşanan kavram kargaşaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
5. Hafta Helal turizmde yaşanan kavram kargaşaları Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum
6. Hafta Helal turizmde yaşanan kavram kargaşaları Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım
7. Hafta Helal turizmde yaşanan kavram kargaşaları Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
8. Hafta Ara sınav Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
9. Hafta Helal turizm teorisinin geliştirilmesi-1 Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
10. Hafta Helal turizm teorisinin geliştirilmesi-2 Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Helal turizm teorisinin geliştirilmesi-3 Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta seminer sunumlar Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
13. Hafta seminer sunumlar Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
14. Hafta final sınavı Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
ORHAN BATMAN(2019), HELAL TURİZM DERS NOTLARI
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 10 10 10 10 -
PY2 10 10 10 10 -
PY3 10 10 10 10 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 20 20
Ödev 1 1 25 25
Ödev 2 1 25 25
Final 1 20 20
Uygulama 3 20 60
Uygulama DS 3 20,5 61,5
Sınıf İçi Etkinlik 4 11 44
Toplam İş Yükü 255,5
Dersin AKTS Kredisi 10,0