[] Program Hakkında

Bu program, öğrencilerin turizm ve otel işletmeciliği alanında etkin bir personel olabilmesi için gerekli temel koşulları sağlar. Turizm ve otel işletmeciliği programının temel amacı; turizm ve otelcilik sektörünün modern ve gelişmiş sektörel ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler hazırlayarak, maksimum tüketici memnuniyetini sağlayacak nitelikte, usul ve mesleki yeterliliklere sahip öğrenciler yetiştirilmek olup, en üst kalitede hizmet sunan turizm işletmelerde yönetici pozisyonunda görev yaparken gerek duyulacak bilgi ve donanımı sağlamaktır.  

[] Amaç

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının misyonu; Yüksekokulumuzu tercih eden her öğrencimizi turizm ve otelcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve yeterlilikleri kazandırıp tam donanımlı halde turizm endüstrisinin en iyileri arasına sokmaktır. Böylelikle amacımız, turizm endüstrisinin mezunlarını ve öğrencilerini en çok aradığı ve tercih ettiği bir Yüksekokul olabilmektir. Ayrıca, bölgesinin ve toplumunun ihtiyaçlarına duyarlı, ortak hareket eden, yerele ve ülkesine fayda sağlayacak örnek projeler üreten bir konumda olmak temel misyon felsefesini oluşturmaktadır.

[] Hedef

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının vizyonu; Turizm ve otelcilik sektöründeki en tepe noktada yer alan işletmeler ile yoğun işbirliği halinde bulunularak, sık sık sektörün içinde bulunan deneyimli yöneticilerle öğrencilerini bir araya getiren, programı kazanan tüm öğrencilere staj yeri sağlayan ve başarılı öğrencilerine iş imkanı sunan, uluslararası turizm ve otelcilik birlik ve kuruluşlarıyla dirsek temasta olan, akademik kadrosuyla ve uygulama alanlarıyla çok yönlü, öğrencilerine yurtdışında staj ve öğrenim konusunda fırsatlar yaratan, herkesçe bilinen ve tanınan turizm ve otelcilik eğitiminde bir marka olabilmek temel vizyonumuzu oluşturmaktadır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermekte olan bir önlisans programıdır. Programda sadece I.öğretim olmak üzere 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı program koordinatörünün onayı ile birlikte tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri almak ve başarıyla geçmek zorundadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 1. Turizm ve otel işletmeciliğinin bileşenlerini, sosyolojik, ekonomik, kültürel sonuçlarını ve farklı disiplinler arasındaki etkileşimi ve bağıntıyı öğrenir.
2 2. Turizm ve Otelcilik sektöründeki departman ve departmanlar arası işleyişi ve çalışma esaslarını kavrar.
3 3. Mesleki araç ve gereçleri uygulamalı olarak kullanabilme becerisini elde eder.
4 4. Mesleki terimleri ve jargonları öğrenerek, teorik bilgileri kullanabilir .
5 5. Turizm ve otelcilik sektöründeki yenilikleri gelişmeleri takip ederek, değerlendirme yapabilme becerisi geliştirir ve meydana gelen olaylar karşısında yorumlamada bulunur.
6 6. Çözümsüzlük ve kriz anlarında aktif çözümleme ve doğru karar verebilme becerisine sahip olur.
7 7. Yönetimin fonksiyonlarını, etkin kullanmayı öğrenerek, girişimci ve yaratıcı düşünebilme kabiliyetini elde eder.
8 8. Turizm ve Otelcilik endüstrisini oluşturan unsurlar ve mevzuat hakkında detaylı bilgilere vakıf olur.
9 9. Turizm ve Otelcilik sektöründe kullanılan bilgisayar programları ve yeni teknolojiler konularında yeterlilik kazanır.
10 10. Analitik düşünme kabiliyetini geliştirme aynı zamanda karmaşık konularda analiz yapabilme konusunda turizm sektörünün kendine has özelliklerini kavrar.
11 11. Turizm ve otelcilik sektörü içerisinde yer alan birimlerde iletişim kanallarını usulüne uygun kullanabilme ve beşeri ilişkileri en üst noktada tutabilme bilgisine sahip olur.
12 12. Mesleki yaşamında kullanabileceği aynı zamanda Uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri takip edip, işini sürdürebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 13. Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun kullanabilme yeterliliği kazanır.
14 14. Modern Türkiye Cumhuriyetinin kurumlarına ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı ve saygılı birey konumuna gelinir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan Yeterlilikleri

(Kişisel Hizmetler Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön-Lisans Eğitimi)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

BİLGİ

 

1 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

BİLGİ

 

2 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

3 Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

4 Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BECERİLER

1- Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

BECERİLER

 

 2- Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

3 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

 

4 -Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.

 

X

 

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan Yeterlilikleri

(Kişisel Hizmetler Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön-Lisans Eğitimi)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

5 -Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.

 

X

 

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

6 -Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

 

 

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2-Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.

 

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3 Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

4 Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.

 

 

 

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

5 -Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Kişisel Hizmetler Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön- Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1- Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

 

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2- Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

3- Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

3. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1- Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2- Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

X

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

3- Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

4- Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

 

 

1- Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

 

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

 

2-Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

3-Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır.

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

4 Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur.

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

5 Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

6 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Turizm ve otel işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, turizm ve otelcilik sektörünü oluşturan işletmelerin bünyesinde çalışabilir. Mezun öğrenciler yoğunluklu olarak, ülkemizin farklı bölgelerindeki konaklama işletmelerinde, Catering firmalarında, yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde, ulaştırma firmalarında, rekreasyon ve animasyon işletmelerinde çalıştıkları gibi devlet kurumlarında da Kamu personeli seçme sınavına girerek ve ilgili mülakatları geçerek çalışma fırsatı yakalamaktadırlar. 


[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.

[] Program Yapısı
 • Program 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır.
 • 1. Yarıyılda 9 ders, 2. Yarıyılda 10 ders ve staj, 3. Yarıyılda en az 8 ders ve 4. Yarıyılda en az 7 ders, AKTS kredisine göre alınabilir.
 • 1. ve 2. Yarıyıllarda seçmeli ders bulunmamakta, 3. ve 4. Yarıyıllarda en az 4'er ders, AKTS kredisine göre seçme hakkına sahiptir.
 • Turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencileri 2. Yarıyılın sonunda 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 90, bunun 23’ü seçmeli derslere aittir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Programın eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci,  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. 


[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Kazım ÖzkanERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Yeter ŞANLI
E-Mail:yetersanli@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Yeter ŞANLI
     yetersanli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Reyhan SÖNMEZ
     reyhansonmez@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Enis HİÇYILMAZ
     enishicyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Taner KÖMÜR
     tanerkomur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Yeter ŞANLI
     yetersanli@duzce.edu.tr