[] Program Hakkında
Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulunda 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde kurulan ve aynı yıl ilk öğrencisini alan Bilgisayar Programcılığı Programı, insan-teknoloji-bilgi ilişkilerine, yazılım sektörü açısından bakma yollarını bilen ve uygulayabilen bireyler yetiştirmek amacındadır.

Tüm dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de Bilgisayar Programcılığı hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir meslektir. Öğrenciler, donanım, yazılım ve her türlü sorunun çözümü için çıkarılması gerekli olan algoritmaların matematiksel alt yapısını da içeren laboratuar olanaklarıyla donatılmış uygulama ağırlıklı bir öğrenim görmektedirler. Seçtiğimiz C/C#/C++, Java, VB.Net programlama dilleri eğitimin ağırlık noktasını oluşturmaktadır. Bölümde, yazılım uygulamalarını geliştirebilmek için gerekli algoritmalar, sistem analizi ve tasarımı, bilgisayar ağ sistemleri, internet programcılığı, veri tabanı yönetim sistemleri gibi mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca Matematik, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri ve Grafik Animasyon derslerinde ise, sektöre yönelik tasarım ve uygulama öğretileri için gerekli güçlü matematik tabanlı yazılımlar kullanılmaktadır. İşletim sistemleri dersimizde ise Windows ve Linux işletim sistemleri ayrı ayrı işlenmektedir.

Mesleki Uygulama ile ilgili öğrencilerimizin çalışabileceği, karşılıklı olarak protokollerinin yapıldığı yazılım sektöründeki çözüm ortaklarımız bulunmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Programı giriş, sayısal puan hesaplamasıyla yapılmaktadır. Meslek liselerinden ilgili bölüm mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanarak bölümümüze gelebilmektedirler.
[] Amaç
Bilgisayar Teknolojileri Bölümünün amacı; tüm kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgisayar teknolojilerini işlevsel olarak kullanabilen, yazılım geliştirme alanında yetkin, takım çalışmalarının her kademesinde görev alabilecek veya bireysel olarak proje geliştirme bilgi birikime sahip, sadece bölgesel değil ulusal çapta ihtiyaç duyulan teknikerlerin yetiştirilmesidir.

Misyonumuz; Güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek değişimlere hızlıca uyum sağlayan, bireysel olarak proje geliştirme sürecini kurgulayan ve hayata geçiren, takım çalışmalarının bütün kademelerinde görev alabilecek, sektörün beklentilerini karşılayan eğitim-öğretim içeriği ile alanında yetkin mezunlar yetiştirmektir.
[] Hedef
Vizyonumuz; Çağımız teknolojisinin geldiği noktanın getirisi olan bilgisayar teknolojileri alanında çağdaş ve güncel bilgi birikimine sahip, takım çalışmasında görev alabilen, paylaşım kültürüne sahip, meslek etiğine bağlı ve bireysel ahlak sahibi bireylerin yetiştirildiği; güncel teknolojileri içeren müfredatı ve dinamik akademik kadrosu ile tercih edilen bir bölüm olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Programcılığı önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Bilgisayar programcılığı programı, bilimsel yöntemler ışığında nitelikli, mesleki bilgi ve mesleki yabancı dil ile donanımlı, sorumluluk taşıyabilen, sorunlara kolayca çözüm üretebilen özgüveni tam, iş ahlakına sahip, değişimlere ve gelişmelere açık, sektörün ve toplumun ihtiyaç duyduğu kalitede eğitimli bireyleri yetiştirme amacını taşıyan bir programdır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Bilgisayar Programcılığı alanında yer alan genel kavram ve terimleri temel düzeyde açıklar/tanımlar
2 Yazılım geliştirme süreçlerini tanımlar/açıklar
3 Bilgisayar donanımını yöneten temel yazılımları (işletim sistemleri, paket programlar vb.) tanır
4 Bilgisayar donanımı yöneten temel yazılımların (işletim sistemleri, paket programlar vb.) çalışma prensiplerini açıklar
5 Web tasarımı ve internet programcılığı ile ilgili teknikleri tanımlar/açıklar
6 Bilgisayar Ağları ile ilgili temel kavramları tanımlar/açıklar
7 Bilgisayar donanımını oluşturan bileşenleri (Anakart, İşlemci, RAM, Ekran Kartı, Girdi ve Çıktı Birimleri vb.) temel elektronik devre elemanlarını ve bilgisayar ağlarında kullanılan donanım cihazlarını tanır
8 Bilgisayar donanımını oluşturan bileşenlerin (Anakart, İşlemci, RAM, Ekran Kartı, Girdi ve Çıktı Birimleri vb.) temel elektronik devre elemanlarının ve bilgisayar ağlarında kullanılan donanım cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar
9 Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir
10 Bilgisayar Programcılığı alanında güncel teknik araçlar, yöntem ve yaklaşımlarla sunucu ve istemci tabanlı yazılımları amacına uygun şekilde geliştirir
11 Yazılım geliştirme sürecini, analiz (planlama, fizibilite çalışması, gereksinim analizi vb.) ve tasarım (teknoloji seçimi,girdi-çıktı tasarımı, veritabanı tasarımı vb.) aşamalarına uygun şekilde planlar.
12 Algoritmik düşünme yaklaşımını kullanarak bulduğu çözümleri uygulamalarında amacına uygun şekilde kullanır
13 Geliştirdiği yazılım için gerekli faaliyetleri (test etmek, hayata geçirmek, geliştirmek vb.) uygular
14 Bilgisayar donanımını oluşturan bileşenleri (Anakart, işlemci, RAM, vb.) uygun şekilde bir araya getirerek çalışan sistemler oluşturur
15 Bilgisayar Programcılığı alanında gerekli paket programları (kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veritabanı ve grafik tabanlı tasarım vb.) amacına uygun olarak kurarak kullanır
16 Alanı ile ilgili yazılım geliştirme süreçlerinin her aşamasında görev alabilir ve takımalara dahil olabilir
17 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
18 Yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılmak üzere ihtiyaçlar doğrultusunda görsel arayüz tasarımları gerçekleştirir ve uygular
19 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlar yönetir
20 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir
21 Bir yabancı dili (İngilizce) kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
22 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun haraket eder
23 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren birçok kurumun teknolojik projeler geliştirme, yazılım geliştirme, internet web siteleri geliştirme, network kurulumu ve sürekliliğini sağlama görevlerinde çalışabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.
[] Program Yapısı
 • Program 120 AKTS kredisinden oluşur.
 • 25 SAAT 1 AKTS olarak hesaplanmıştır.
 • Toplamda 95 kredi ile öğrenci mezun olabilir.
 • Meslek dersleri uygulama ağırlıklıdır.
 • Staj zorunluluğu bulunmaktadır.Bu da 4 AKTS’ye denk düşmektedir
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 25’i seçmeli derslere ait olmak toplamda 107’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Bilgisayar Programcılığı Programı eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci,  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Kazım ÖzkanERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Esra KORKMAZ
E-Mail:esrakorkmaz
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Esra KORKMAZ
     esrakorkmaz

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nejla ÖZMEN
     nejlaozmen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Esra KORKMAZ
     esrakorkmaz

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Adem OKUMUŞ
     ademokumus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Tuba PALA
     tubapala@duzce.edu.tr