[] Program Hakkında

Çocuk Gelişimi Programı, Yükseköğretim Kurumları’nın ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanmıştır. Programda uygulanan meslek dersleri, modüller ve seçmeli dersler belirlenirken; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri ve talepleri dikkate alınmıştır.

Öğrencilerimiz 2 yıl sonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu ve seçmeli olup, 0-18 yaş çocuk ve gençlerinin sağlık, bakım, gelişim ve eğitimlerine yönelik dersler verilmektedir. Uygulamalar  için resmi ve özel okul öncesi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile işbirliği yapılmaktadır.

Programın en önemli özelliği sağlık, rehabilitasyon ve eğitim alanlarında çalışabilecek eğitimcileri yetiştirebilme zenginliğine sahip ders çeşitliliğinin olması, okul öncesi eğitimi ya da özel eğitim alanında çalışma yapmayı tercih edecek ve bu alanlara yönelik lisans tamamlayacak öğrencilere 2 ayrı daldan birini tercih ederek seçmeli dersler yoluyla istediği dalda yetişme şansı tanımasıdır. Program teorik derslerin yanı sıra mesleki eğitimin temeli uygulamalı dersler açısından zenginleştirilmiştir.
Programın hedefi, değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren, aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, toplumsal olaylara duyarlı olan ve bireysel sorumluluk alabilen, farklılıklara ve insan haklarına saygılı çocuk gelişimciler yetiştirmektir. Programı meslek liseleri “çocuk gelişimi” mezunları ve lise mezunu tüm öğrenciler tercih edebilirler. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının; Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından mezun olanlar, Çocuk Gelişimi Programı’na “Sınavsız Geçişle” yerleşebilirler. Çocuk gelişimi mezunları; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim merkezlerinde anasınıflarında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı gündüz bakım evleri/çocuk yuvaları/kreşlerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, hastanelerde çocuk kliniklerinin oyun odalarında çalışabilirler. Çocuk Gelişimi Programı Türkçe yürütülmektedir.

MİSYON
Değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda, 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren, aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip, alanın ara eleman ihtiyacını karşılayacak çocuk gelişimciler yetiştirmek.

VİZYON

Çocuk Gelişimi alanında eğitimin önemini arttırmak, çocuk gelişiminin diğer disiplinlerle ve meslek alanlarıyla olan ilişkisine dair bilinç oluşturmak, yaratıcı, güvenli, toplumsal değerleri bilen, bakım, eğitim hizmeti verebilen, ulusal ve uluslar arası sağlık ve eğitim alanında öncelikle tercih edilen çocuk gelişimcileri yetiştiren bir program olmak.
[] Amaç


MİSYON
Değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda, 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren, aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip, alanın ara eleman ihtiyacını karşılayacak çocuk gelişimciler yetiştirmek.

[] Hedef


VİZYON

Çocuk Gelişimi alanında eğitimin önemini arttırmak, çocuk gelişiminin diğer disiplinlerle ve meslek alanlarıyla olan ilişkisine dair bilinç oluşturmak, yaratıcı, güvenli, toplumsal değerleri bilen, bakım, eğitim hizmeti verebilen, ulusal ve uluslar arası sağlık ve eğitim alanında öncelikle tercih edilen çocuk gelişimcileri yetiştiren bir program olmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çocuk Gelişimi önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. 
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Çocuk Gelişimi Programının amacı değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren, aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, toplumsal olaylara duyarlı olan ve bireysel sorumluluk alabilen, farklılıklara ve insan haklarına saygılı çocuk gelişimciler yetiştirmektir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatansever, Türk istiklaline düşkün ve cumhuriyetçi görüşe sahip bireyler yetiştirir
2 Türk dilinin yapısını ve kurallarını bilmek, Türkçeyi düzgün ve etkili kullanabilir
3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına özen gösterir
4 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanının temel kavramlarını ve gelişim süreçlerini bilmek, alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder
5 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı hakkında bilgi ve beceri sahibi olur
6 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur
7 Çocukların gelişimlerine ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak öğrenme ve öğretme süreçlerini uygular
8 Çocuk gelişimi ve eğitimine yönelik öğretim yöntem ve tekniklerini, araç-gereç kullanmayı ve hazırlamayı bilir
9 Çocuk gelişimi ve eğitimini destekleyen drama, oyun ve müzik etkinliklerini gerçekleştirirLütfen yeterlilik giriniz.
10 Çocuk gelişimcisi olarak mesleki etik, sorumluluk ve donanıma sahip olur
11 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili beslenme bilgisine sahip olmak ve beslenme programları hazırlar
12 Çocukları ilköğretime hazır hale getirecek becerileri kazandırır
13 Özel eğitim gerektiren çocuklar için uygun eğitim etkinliklerini uygulamak ve rehberlik eder
14 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini anlar ve aile katılım etkinliklerini uygular
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak, bilgisayar destekli etkinlikleri uygular
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim merkezleri, anasınıfları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı gündüz bakım evleri, çocuk yuvaları ve kreşler, çocuk sağlığı merkezleri, çocuk kliniklerinin oyun odaları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri çocuk gelişimi mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapabilirler.
[] Program Yapısı
Çocuk Gelişimi Programı, 96 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Çocuk Gelişimi Programı'ndan mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı 21’i seçmeli derslere ait olmak üzere toplamda 96 kredidir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Çocuk Gelişimi Programı eğitim süresi 2 yıldır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için Çocuk Gelişimi Programı ders planlarında yer alan dersleri başararak AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması  gerekmektedir. 

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Doç. Dr.SerapBAYRAM
E-Mail:serapbulduk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Yağmur BAŞARAN
E-Mail:yagmurbasaran@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Yağmur BAŞARAN
     yagmurbasaran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Yağmur BAŞARAN
     yagmurbasaran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Zeynep Sena DERDİYOK