[] Program Hakkında
Bu program, öğrencilerin turizm ve otel işletmeciliği alanında etkin bir personel olabilmek için gerekli temel koşulları sağlar. Turizm ve otel işletmeciliği programının temel amacı; turizm ve otelcilik sektörünün modern ve gelişmiş sektörel ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirerek, maksimum müşteri memnuniyetini sağlayacak nitelikte, usul ve mesleki yeterliliklere sahip öğrenciler yetiştirilmekte olup, en üst kalitede hizmet sunan işletmelerde rahatlıkla çalışabilecek turizm ve otelcilik çalışanı olabilme hususunda gerekli eğitimleri vermektedir. 
[] Amaç

Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının misyonu; Yüksekokulumuzu tercih eden her öğrencimizi turizm ve otelcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve yeterlilikleri kazandırıp tam donanımlı halde turizm endüstrisinin en iyileri arasına sokmaktır. Böylelikle amacımız, turizm endüstrisinin mezunlarını ve öğrencilerini en çok aradığı ve tercih ettiği bir Yüksekokul olabilmektir. Ayrıca, bölgesinin ve toplumunun ihtiyaçlarına duyarlı, ortak hareket eden, yerele ve ülkesine fayda sağlayacak örnek projeler üreten bir konumda olmak temel misyon felsefesini oluşturmaktadır.

[] Hedef
Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının vizyonu ; Turizm ve otelcilik sektöründeki en tepe noktada yer alan işletmeler ile yoğun işbirliği halinde bulunularak, sık sık sektörün içinde bulunan deneyimli yöneticilerle öğrencilerini bir araya getiren, programı kazanan tüm öğrencilere staj yeri sağlayan ve başarılı öğrencilerine iş imkânı sunan, uluslararası turizm ve otelcilik birlik ve kuruluşlarıyla dirsek temasta olan, akademik kadrosuyla ve uygulama alanlarıyla çok yönlü, öğrencilerine yurtdışında staj ve öğrenim konusunda fırsatlar sunan, herkesçe bilinen ve tanınan turizm ve otelcilik eğitiminde bir marka olabilmek temel vizyonumuzu oluşturmaktadır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermekte olan bir önlisans programıdır. Programda sadece I.öğretim olmak üzere 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı program koordinatörünün onayı ile birlikte tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri almak ve başarıyla geçmek zorundadır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 1. Turizm ve otel işletmeciliğinin bileşenlerini, sosyolojik, ekonomik, kültürel sonuçlarını ve farklı disiplinler arasındaki etkileşimi ve bağıntıyı öğrenir.
1 1. Turizm ve otel işletmeciliğinin bileşenlerini, sosyolojik, ekonomik, kültürel sonuçlarını ve farklı disiplinler arasındaki etkileşimi ve bağıntıyı öğrenir.
2 Turizm ve Otelcilik sektöründeki departman ve departmanlar arası işleyişi ve çalışma esaslarını kavrar.
3 Mesleki araç ve gereçleri uygulamalı olarak kullanabilme becerisini elde eder.
4 Mesleki terimleri ve jargonları öğrenerek, teorik bilgileri kullanabilir
5 Turizm ve otelcilik sektöründeki yenilikleri gelişmeleri takip ederek, değerlendirme yapabilme becerisi geliştirir ve meydana gelen olaylar karşısında yorumlamada bulunur.
6 Çözümsüzlük ve kriz anlarında aktif çözümleme ve doğru karar verebilme becerisine sahip olur.
7 Yönetimin fonksiyonlarını, etkin kullanmayı öğrenerek, girişimci ve yaratıcı düşünebilme kabiliyetini elde eder.
8 Turizm ve Otelcilik endüstrisini oluşturan unsurlar ve mevzuat hakkında detaylı bilgilere vakıf olur.
9 Turizm ve Otelcilik sektöründe kullanılan bilgisayar programları ve yeni teknolojiler konularında yeterlilik kazanır.
10 Analitik düşünme kabiliyetini geliştirme aynı zamanda karmaşık konularda analiz yapabilme konusunda turizm sektörünün kendine has özelliklerini kavrar.
11 Turizm ve otelcilik sektörü içerisinde yer alan birimlerde iletişim kanallarını usulüne uygun kullanabilme ve beşeri ilişkileri en üst noktada tutabilme bilgisine sahip olur.
12 Mesleki yaşamında kullanabileceği aynı zamanda Uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri takip edip, işini sürdürebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun kullanabilme yeterliliği kazanır
14 Modern Türkiye Cumhuriyetinin kurumlarına ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı ve saygılı birey konumuna gelinir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Bu program mezunları, turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, ulaştırma işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, yat-marina işletmeleri ve eğlence işletmeleri başta olmak üzere, hizmet sektörünün diğer alanlarında da (Bankacılık, sigortacılık hastane işletmeciliği, perakende işletmeleri gibi) operasyonel ve yönetim kademelerinde çalışabilmektedirler. Buna ek olarak Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) gereken puanı almaları durumunda Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu olma şartı arayan ve sadece önlisans mezuniyetinin başvuru için yeterli olduğu memuriyetlere atanabilmektedirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.
[] Program Yapısı
 • Program 36 ders ve 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır.
 • I, II, III. ve IV. Yarıyıllarda 9 ders, bulunmaktadır.
 • I. Ve II. Yarıyıllarda seçmeli ders bulunmamakta, III. Ve IV. Yarıyıllarda en az 3 ders, kredisine göre seçme hakkına sahiptir.
 • Turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Dr. Öğr. ÜyesiArifGÜNGÖR
E-Mail:arifgungor@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Züleyhan BARAN
E-Mail:zuleyhanbaran@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Züleyhan BARAN
     zuleyhanbaran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Önder KETHÜDA
     onderkethuda@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. Eyüp AKTÜRK
     eyupakturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Aslınur KOÇ
     aslinuryavuz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Kemal AKDEMİR
     kemalakdemir@duzce.edu.tr