[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Metin AKKUŞ
     metinakkus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ
     mehmeteminuludag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Recai ÖZCAN
     recaiozcan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ümit Özgür DEMİRCİ
     umitdemirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mümin TOPCU
     mumintopcu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HAZAR
     mehmethazar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Emel ARAS
     emelsengonul@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi Aybüke Betül DOĞAN
     betulkiymaz@duzce.edu.tr