[] Program Hakkında

Programımız 1987 yılında kurulmuştur. Aynı yıl ikinci öğretim de eğitime başlamıştır.  Her yıl örgün ve 2. Öğretim olmak üzere toplam 100 öğrenci kabul etmektedir. 

Öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır.  Elektronik Programı, Teknik Programlar içerisinde yer almaktadır.

[] Amaç

Bu program, çalışma alanın tüm pratik ve teorik yönlerini içermeyi ve öğrencileri Elektronik Teknolojisinin tüm alanlarında gerekli beceriyle birlikte bilgisayar teknolojisi ve İngilizce dil bilgisi ile donatmayı amaçlayarak, öğrencileri bilimsel araştırmaları sürdürebilir ve toplumun ve sanayinin ihtiyacına cevap verebilecek bilimsel bilgi ve teknolojiye katkıda bulunacak yetenekte hazırlamaktadır.

 

[] Hedef

İş ve gündelik yaşamın her alanında kullanılan elektroniğin teorik ve uygulamaya dayalı temellerini her yönüyle öğrencilere kazandırır.

 

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektronik Teknolojisi önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; elektroniğin temel prensiplerini, elektronik donanımın montajını, bakım ve onarımını yapmayı, ölçü aletlerini kullanmayı, bilgisayar kullanmayı ve sanayide kullanılan CAD/ CAM ve benzeri programları kullanmayı, bilgisayarla elektronik devre şeması çizme ve okumayı, sanayi makinelerinin bilgisayar ile, elektronik olarak nasıl kontrol edildiğini, gereğinde bakım ve onarımını yapabilmeyi, teknik rapor hazırlamayı, proje hazırlamayı, işletim masasında iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İş güvenliği kurallarına uyarak elektronik cihazları kullanabilme ve temel elektriksel ölçümleri yapabilme
2 Temel elektrik devrelerini tasarlamak ve çözmek
3 Bilgisayar destekli devre tasarımı ve teknik çizim yapmak
4 Temel analog ve dijital elektronik devrelerin analiz ve tasarımını yapmak
5 Temel mikrokontrolör devreleri ve programlarının analiz ve tasarımını yapmak
6 Temel elektrik, elektronik devrelerin analizi, tasarımı ve arıza gidermesini yapmak
7 PLC cihazları ile SCADA, kumanda ve kontrol devrelerini çalıştırmak
8 Elektrik motorlu sürücü sistemler ve güç elektroniği devrelerini çalıştırmak
9 Kontrol sistemlerini çalıştırmak ve algılayıcıları seçebilmek
10 Etik değerlere uyarak kalite yönetimini işletmelerde uygulamak ve girişimde bulunabilmek
11 Bilişim teknolojileri ile etkili iletişim kurmak ve mesleki bilgilerini geliştirmek
12 Yabancı dildeki mesleki dokümanları anlamak
13 Elektromekanik taşıyıcılar, biyomedikal cihazlar, temel elektrik tesisatları, elektronik güvenlik sistemleri, ses ve görüntü sistemlerinin kurulum ve bakımlarını yapmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
Ekteki dosyaya bakınız

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Elektronik ve Haberleşme üzerine çalışan firmalar. Elektrik ve Elektronik Devre Üretim Merkezleri. Otomasyon Sistemleri Üzerine Çalışan Firmalar.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler DGS(Dikey Geçiş Sınavı) Sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.
[] Program Yapısı
Elektronik Teknolojisi Programı öğrencilerinin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 36’sı seçmeli derslere ait olmak üzere 96’dır. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Elektronik Teknolojisi Programı eğitim süresi 2 yıldır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Elektronik Teknolojisi Programı mezunu olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 36’sı seçmeli derslere ait olmak üzere 96’dır. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Elektronik Teknolojisi Programı eğitim süresi 2 yıldır. Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Ali EtemGÜREL
E-Mail:alietemgurel@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YILDIZ
E-Mail:gokhanyildiz@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
  • Bölüm Başkanı
       Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YILDIZ
       gokhanyildiz@duzce.edu.tr

  • Öğretim Elemanı
       Öğr. Gör. Aysun ŞAHİN
       aysunsahin@duzce.edu.tr