[] Program Hakkında

Programın temel amacı; kullanım alanı her geçen gün daha da artan polimer mamullerin üretildiği sektörün ihtiyaç duyduğu temel bilgi ve becerilere sahip,  sektörde karşılaşacak problemlerin tanımlanması veya çözümünde katkı sağlayacak donanımlı teknikerler yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz 2 yıl sonunda 122 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu ve seçmeli olarak verilmektedir. Oldukça geniş çalışma alanı bulunan Polimer Teknikerlerimiz 2 yılı bitirdikten sonra, kariyer imkanlarını devam ettirmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Kimya mühendisliği, Kimya, Polimer Mühendisliği, Lif ve Polimer Mühendisliği ve İmalat mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkanına sahiptirler.

Programımız kapsamında öğrencilere sağlanan laboratuvar şartları onlara derslerde öğrenmiş oldukları teorik bilgileri pratik hale dönüştürmelerinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca belirli aralıklarla fabrikalara yapılan teknik geziler sayesinde programa ait bizzat uygulama alanları ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Özellikle düzce yöresinde yer alan fabrikalardaki yetkililer zaman zaman polimer teknolojisi programı öğrencilerine seminerler vermeye hatta bazı dersler için belli dönemlerde ders vermeye gelmektedirler. Bu sayede sektörde çalışan ve deneyim sahibi kişilerle öğrencilerin bir araya gelmesi öğrencilerin mesleğe ve sektöre bakış açısını değiştirmektedir.

Öğrencilerimizin polimer teknolojisi programı kapsamında kazanmış oldukları bilgi, beceri ve deneyimler sayesinde Düzce yöresinde yer alan fabrikaların tümünde çalışma imkanlarına sahip olmaktadırlar. Bu imkanlar öğrencilerin kendileri tarafından oluşturulmasının yanında polimer teknolojisi programı ve üniversite bazında fabrikalar ile yapılan sözleşmeler doğrultusunda da sağlanmaktadır. Fabrikalar ile yapılan sözleşmeler gereği öğrencilerimiz öğrenim süreçleri dahilinde burs ve staj imkanlarından faydalanmaktadır. Ayrıca öğrenim süreçlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz sözleşmeler gereği fabrikalarda rahatlıkla iş bulabilmektedir.

[] Amaç

Lastik ve plastik mamullerin üretilmesinde kullanılan makinelerin gerekli bakımını yapabilen; Temel elektrik-Elektronik bilgisine sahip, alanında yeterli düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip, mesleki Temel Kimya, Organik ve Polimer Kimyası bilgisine sahip, işletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, kalite kontrol işlemlerini, Araştırma- Geliştime (Ar-Ge) ve Ürün Geliştirme departmanında çalışabilecek teknik alt yapıya sahip bireyler yetiştirmek.

[] Hedef

Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili,

Polimer mamullerin üretilmesinde kullanılan makinelerin gerekli bakımını yapabilen; Temel elektrik-Elektronik bilgisine sahip,

Alanında yeterli düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip,

Mesleki Temel Kimya, Organik ve Polimer Kimyası bilgisine sahip,

İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen,

Kalite kontrol işlemlerini, Araştırma- Geliştime (Ar-Ge) ve Ürün Geliştirme departmanında çalışabilecek teknik alt yapıya sahip,

Takım çalışması yapabilecek; Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma ve bunu gerçekleştirebilmek için bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilmek,

Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, Auto cad, internet teknolojileri, ofis,  yazılımlarını kullanabilen,

Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Polimer Teknikeri Ön Lisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, ön-lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Üniversitemize programda mevcut olan (toplam 122 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Polimer Teknolojisi Programı, polimer ürünlerin üretimine ve kullanımına yönelik temel ve pratik eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Endüstri ile işbirliği içerisinde eğitimini sürdüren Polimer Teknolojsi Programı, öğrencilerin fen bilimleri açısından donanımlı bireyler olarak yetişmesini amaçlar.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Temel Kimya, Organik ve Polimer Kimyası bilgisine sahip olmak; Ekstrüzyon Teknolojisine vakıf olmak ve makinelerini kullanmak
2 Polimer mamullerin imalat sürecini bilmek; Polimer hammaddeleri üretime hazırlamak, laboratuvar faaliyetlerini yürütmek
3 Polimer mamullerinin üretilmesinde kullanılan makinelerin gerekli bakımını yapabilmek; Temel elektrik-Elektronik ve Makina bilgisine sahip olmak
4 Kalite kontrol işlemlerini yürütebilmek; Araştırma - Geliştime (Ar-Ge) departmanında çalışabilecek teknik alt yapıya sahip olmak; Ürün geliştirme çalışmalarında bulunabilmek
5 Takım çalışması yapabilecek; Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma ve bunu gerçekleştirebilmek için bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilmek
6 Bir konu hakkında araştırma yapabilme, sayısal verileri yorumlama-değerlendirme, rapor hazırlama ve yazılı-sözlü olarak sunma; iletişim tekniklerini kullanabilmek
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve iş organizasyonu yapmak, okuduklarını, dinlediklerini, gördüklerini, anladıklarını ve düşündüklerini söz ve yazı ile planlı, etkili ve akıcı bir şekilde ifade etmek
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, Auto cad, internet teknolojileri, ofis, yazılımlarını kullanabilmek
9 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Temel Alan Yeterlilikleri

(Polimer Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön- Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilgiye erişir, kendini sürekli yeniler.

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2-Polimer  alanına yönelik her türlü modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

X

2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

3. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

4-Polimer  alanı ile ilgili konularda düşüncelerini, karşılaştığı sorunları ve bu sorunlara getirdiği çözüm önerilerini sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde en uygun iletişim araçlarıyla, yazılı ve/veya sözlü olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

 

1-Çevrenin korunmasında ve işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Otomotiv sanayi ülkemizde en gelişmiş 3 sektör içerisinde yer almaktadır. Polimer Teknikerleri; Otomotiv sanayisinde taşıt ve uçak lastikleri, çamurluk lastikleri, taşıt iç döşeme lastikleri, lastik ve kauçuk ayakkabı, kayış, hortum gibi lastik ile plastik mamuller imali üzerine çalışan fabrika ve atölyelerde iş bulabilmektedirler. Özellikle otomotiv sanayisindeki gelişmeler, ülkemizdeki motorlu taşıt sayısındaki artış ve eğitim yerlerinin sınırlı olması, mesleğe talebi arttırmaktadır. Polimer teknikerlerinin çalışma alanları oldukça geniştir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

“Polimer Teknolojisi” Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından

yapılan Dikey Geçiş Sınav’ında başarılı oldukları takdirde;

1-Fen Edebiyat Fakültesi “Kimya Bölümü”

2-Mühendislik Fakültesi “Kimya Mühendisliği”

3-Mühendislik Fakültesi “İmalat Mühendisliği”

4-Mühendislik Fakültesi “Polimer Mühendisliği”

5-Mühendislik Fakültesi “Lif ve Polimer Mühendisliği”

6-Mühendislik Fakültesi “Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya”

 

Lisans Programına dikey geçiş yapabilirler.

[] Program Yapısı

Polimer Teknolojisi Programı, 122 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.

Polimer Teknolojisi Programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, resmi ve özel kurum ve kuruluşların çevre birimlerinde yapabilirler.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli obs.duzce.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

[] Mezuniyet Koşulları

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından (122 AKTS) başarılı olmuş,  30 iş günü staj yapmış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının (AGNO) en az 2.00 ve üzerinde olmuş olması gerekir.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Öğr. Gör.HüseyinAYDIN
E-Mail:huseyinaydin@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Haydar GÖKSU
E-Mail:haydargoksu@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
  • Bölüm Başkanı
       Prof. Dr. Haydar GÖKSU
       haydargoksu@duzce.edu.tr

  • Öğretim Üyesi
       Prof. Dr. Haydar GÖKSU
       haydargoksu@duzce.edu.tr