[] Program Hakkında

Programın amacı, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinin ve ilçe nüfus müdürlüklerinin  ihtiyaç duyduğu meslek elemanlarını yetiştirmektir. Mezun öğrencilerin iletişim becerileri yüksek, ilgili mevzuata hâkim, bilgisayar ve diğer ekipmanları kullanabilen, Osmanlıca bilen meslek elemanları olmaları hedeflenmektedir.    

Nüfus ve Vatandaşlık Programı'ndan mezun olacak öğrencilerin çalışma alanları,  nüfus ve vatandaşlık il müdürlükleri ve ilçe nüfus müdürlükleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıdır.  


Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanlarının ücretleri çalıştıkları işyerindeki bilgi, beceri ve performansına göre değişmektedir. Ücretleri genellikle asgari ücretin üzerinde olmakla beraber işyerindeki deneyim ve performansına göre artmaktadır.


[] Amaç

Bu programın amacı, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu, iletişim becerileri yüksek, nüfus ve vatandaşlık mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata hâkim, bilgisayar ve diğer ekipmanları kullanma becerisine sahip, Osmanlıca'yı ileri düzeyde bilen meslek elemanları yetiştirmektir.  

[] Hedef

Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini teorik ve uygulamalı düzeyde bilen, nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinin beklentilerine uygun kalite ve yeterlilikte meslek elemanları yetiştiren, tercih edilen lider bir program olmaktır.   

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Nüfus ve Vatandaşlık önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık Programı, TYT Puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.


[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 122 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Nüfus ve Vatandaşlık Programı, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlükleri’nin işlemlerini mevzuata uygun yapabilen, sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, analitik düşünebilen nitelikli mezunlar yetiştirir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli, vatansever, Türk istiklaline düşkün, milli ve manevi değerlerine bağlı olmak.
2 Türk dilinin yapısını ve kurallarını bilmek, Türkçe'yi düzgün ve etkili kullanmak.
3 Nüfus ve vatandaşlık alanının temel kavramlarını ve gelişim süreçlerini bilmek, alanı ile ilgili sürekli gelişmeyi hedeflemek.
4 Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlükleri’nde hizmet birimlerinde yapılan işlemler hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.
5 Hukuki sorumluluklarını bilmek, güncel nüfus ve vatandaşlık mevzuatını takip etmek.
6 Nüfus ve vatandaşlık mevzuatı ile ilgili literatürü ve yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
7 Nüfus belgelerini ve diğer tarihi belgeleri okuyup anlayabilecek seviyede Osmanlıca (Osmanlı Türkçesi) bilmek
8 Nüfus ve vatandaşlık işlemlerini bilgisayar ve internet sisteminde yapabilmek
9 Nüfus ve vatandaşlık meslek elemanı olarak gizlilik ve mesleki etik bilgisi ve bilincine sahip olmak.
10 Hizmet sektöründe çalışmanın bilincine sahip olarak, hizmet verdiği kişilerle etkili iletişim kurmak, ekip çalışmasına yatkın bir anlayışla insan kaynakları alanında temel bilgilere sahip olmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Bursa Teknik

Düzce

Formun Üstü

Bursa Teknik

Düzce

Formun Üstü

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ[1][1]

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Nüfus ve Vatandaşlık Alanı)

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön-Lisans Eğitimi)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

BİLGİ

 1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanında temel düzeyde bilgiye sahiptir.

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

BİLGİ

BECERİLER

 1-Nüfus ve vatandaşlık mevzuatı ve mesleğine ilişkin analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 

 

 

X

X

X

X

X

X 

 

 

X

X

 

 

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

BECERİLER

 2- Nüfus ve vatandaşlık mesleği ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

X

X  

 

 

 

 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 3- Nüfus ve vatandaşlık işlemlerini güncel mevzuata göre yapar.

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

 

 

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

 

 

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

 2-Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X  

 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sosyal Güvenlik Alanı)

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön- Lisans Eğitimi)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

 

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2-Öğrenme gereksinimlerini belirler.

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

 

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

 

1-Alanı ile ilgili olarak toplumsal, bilimsel, kültürel, hukuksal ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

 

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

 

2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır

 

 

 X

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

3-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu matriks, TYYÇ-Program Yeterlilikleri (s. 11) ve Temel Alan Yeterlilikleri-Program Yeterlilikleri (s. 12) matriksleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Lütfen renklere dikkat ediniz. Program Yeterliliklerinin altındaki kutucukların, birinci satırında bulunan mavi X işaretleri Temel alan Yeterlilikleri ile ilişkisi, ikinci satırında bulunan pembe X işaretleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkisini ifade etmektedir. İşaretlemeler örnek olarak gösterilmiştir.
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Nüfus ve vatandaşlık programı mezunları, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlükleri ve Nüfus İlçe Müdürlükleri'nde büro ve idari hizmetler alanında çalışabileceklerdir. 
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Nüfus ve vatandaşlık  ön lisans programını başarıyla tamamlayanlar nüfus ve vatandaşlık meslek elemanı olmaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

[] Program Yapısı

Nüfus ve Vatandaşlık Programı öğrencilerinin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı 80 olup, bu kredilerin 16’sı seçmeli derslere aittir. AKTS kredi miktarı ise toplamda 122 olarak belirlenmiştir. Nüfus ve Vatandaşlık Programı eğitim süresi 2 yıldır.

 

I. YARIYIL

II. YARIYIL

KODU

ADI

T

U

K

AKTS

KODU

ADI

T

U

K

AKTS

ING1101

İngilizce I

2

0

2

2

ING1102

İngilizce II

2

0

2

2

AIB1101

Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

2

AIB1102

Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

2

TDB1121

Türk Dili I

2

0

2

2

TDB1122

Türk Dili II

2

0

2

2

OSM1101

Osmanlıca I

2

1

3

4

OSM1102

Osmanlıca II

2

1

3

4

NVA1211

Matematik

2

1

3

4

NVA1212

Göçün İzlenmesi ve Göç Mevzuatı

2

0

2

3

NVA1311

Genel Ekonomi

2

0

2

4

NVA1312

Medeni Hukuk

3

0

3

5

NVA1111

Temel Hukuk Bilgisi

3

0

3

5

NVA1112

İdare Hukuku

3

0

3

5

NVA1411

Genel İşletme

2

0

2

4

NVA1412

Genel ve Teknik İletişim

2

0

2

4

NVA1511

Bilgisayar Ofis Programları I

2

0

2

3

NVA1512

Bilgisayar Ofis Programları II

2

0

2

3

TOPLAM

19

2

21

30

KRP102

Kariyer Planlama

1

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

21

1

22

32

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

NVA2113

Nüfus Mevzuatı I

2

1

3

5

NVA2214

Nüfus Mevzuatı II

2

1

3

5

NVA2213

Vatandaşlık Mevzuatı I

2

1

3

5

NVA2314

Vatandaşlık Mevzuatı II

2

1

3

5

NVA2223

Kıymetli Evrak Hukuku ve Kişisel Verileri Koruma

2

1

3

4

NVA2534

Miras Hukuku

2

1

3

3

NVA2233

Aile Hukuku

2

1

3

4

NVA2404

Staj

0

0

0

5

 

SEÇMELİ - 1

2

0

2

3

 

SEÇMELİ - 1

2

0

2

3

 

SEÇMELİ - 2

2

0

2

3

 

SEÇMELİ - 2

2

0

2

3

 

SEÇMELİ - 3

2

0

2

3

 

SEÇMELİ - 3

2

0

2

3

 

SEÇMELİ - 4

2

0

2

3

 

SEÇMELİ - 4

2

0

2

3

 

TOPLAM

16

4

20

30

 

TOPLAM

14

3

17

30

SEÇMELİ DERSLER

 

Ders Kodu

Ders Adı

T

P

K

AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

T

P

K

AKTS

NVA2103

Osmanlıca III

2

0

2

3

NVA2204

Osmanlıca IV

2

0

2

3

NVA2224

Personel Hukuku

2

0

2

3

NVA2334

Anayasa Hukuku

2

0

2

3

NVA2244

Kamu Yönetimi

2

0

2

3

NVA2344

Sivil Toplum Örgütleri ve Dernekler Hukuku

2

0

2

3

NVA2623

Kalite Yönetimi

2

0

2

3

NVA2354

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

2

0

2

3

NVA2633

Meslek Etiği

2

0

2

3

NVA2364

Uluslararası Hukuk ve Ahvali Şahsiye

2

0

2

3

NVA2643

Elektronik Ticaret

2

0

2

3

NVA2222

İstatistik

2

0

2

3

NVA2663

Girişimcilik I

2

0

2

3

NVA2434

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

0

2

3

NVA2254

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

2

3

NVA2374

Ticaret Hukuku

2

0

2

3

NVA2673

Halkla İlişkiler

2

0

2

3

NVA2654

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

0

2

3

NVA2713

Mesleki ve Resmi Yazışmalar

2

0

2

3

NVA2384

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

3

NVA2683

Tüketici Davranışları

2

0

2

3

NVA2394

Sosyal Psikoloji

2

0

2

3

NVA2144

İşaret Dili

2

0

2

3

NVA2684

Girişimcilik II

2

0

2

3

NVA2101

Sosyal Politika

2

0

2

3

NVA2614

İlkyardım

2

0

2

3

NVA2105

Sosyolojiye Giriş

2

0

2

3

NVA2624

Trafik Güvenliği

2

0

2

3

NVA2107

Sosyal Medya

2

0

2

3

NVA2674

Kriz ve Stres Yönetimi

2

0

2

3

NVA2109

Sosyal Bilimlerde Temel kavramlar

2

0

2

3

NVA2424

Dosyalama ve Arşivleme

2

0

2

3

NVA2111

Demografi ve Nüfus Sosyolojisi

2

0

2

3

NVA2202

Gayrimenkul Değerleme

2

0

2

3

NVA2115

Gayrimenkul Sosyolojisi

2

0

2

3

NVA2206

Türk Hukuk Tarihi

2

0

2

3

NVA2117

Sivil Toplum ve Sivil Toplum Örgütleri

2

0

2

3

NVA2208

Performans Yönetimi

2

0

2

3

NVA2121

Stratejik Yönetim

2

0

2

3

NVA2210

Zaman Yönetimi

2

0

2

3

NVA2123

Çalışma İlişkileri

2

0

2

3

NVA2212

Adalet Psikolojisi

2

0

2

3

NVA2125

Verimlilik Yönetimi

2

0

2

3

NVA2216

Kamu Yönetiminde Denetim

2

0

2

3

NVA2127

Yerel Yönetimler

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorunlu Staj Süresi                                                                                         : 30 GÜN


Mezuniyet Toplam AKTS

1. YY                                                                                                       30


: 122


2021 Öncesi Girişli Öğrenciler 120 AKTS ile Mezun Olmaktadır)


2. YY                                                                                                       32

3. YY                                                                                                       30

4. YY                                                                                                       30


(2021 Öncesi Girişli Öğrenciler 30 AKTS alacaktır)

(4 Adet Seçmeli Ders Alınması Gerekmektedir) (4 Adet Seçmeli Ders Alınması Gerekmektedir)

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Kayıt oldukları programların ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve istenen diğer çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler, üniversite eğitim öğretimini tamamlamış sayılırlar.
[] Eğitim Türü


Tam Zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Dr. Öğr. ÜyesiÖmer FarukÖZGÜR
E-Mail:omerfarukozgur@duzce.edu.tr


Müdür
Doç. Dr.İBRAHİMKÜLÜNK
E-Mail:ibrahimkulunk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
E-Mail:muzaffercabukoglu@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Murat ÜSTÜNEL
     muratustunel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Furkan DÜZENLİ
     furkanduzenli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Fatih DURMUŞ
     fatihdurmus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hasan Saltuk DURAK
     hasansaltukdurak@duzce.edu.tr