[] Program Hakkında

1976 yılından bu yana hizmet vermekte olan Düzce Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2002–2003 yıllarından bu yana varlığını sürdüren Tekstil Teknolojisi Programı, 2016-2017 öğretim yılında Moda Tasarımı programı olarak eğitim öğretime devam etmektedir.

Moda Tasarım programı eğitim süresi 2 yıl olup; öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Programın hazırlanması sürecinde program geliştirme ilkeleri doğrultusunda sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri ve talepleri dikkate alınmıştır.

Moda Tasarımı Programı öğrencileri, tekstil ve konfeksiyon sektöründe, müşteri beklentilerini ve moda eğilimlerini göz önünde bulundurarak, tasarım ilke ve yöntemlerine uygun giysi ve aksesuar tasarımı yapan, tasarıma uygun malzeme ve ekipmanı seçen, koleksiyon hazırlayan ve tasarımı ürüne dönüştüren meslek elemanı olarak mezun olurlar. Kamu ve özel sektöre ait tekstil firmalarında; tasarım bölümlerinde çalışabilirler. Mezunlar; Serbest tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi, moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumlarında da tasarımcı olarak çalışabilirler. Tekstil, konfeksiyon ve moda ile ilgili firmalarda danışman modelist, stilist, tasarımcı, müşteri temsilcisi veya uzman olarak da, geniş iş olanaklarına sahiptirler.

Moda Tasarım Programında; üretim, ürün geliştirme, tasarım, pazarlama ve yönetim konularında gerekli olan ve yeterli donanıma sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Moda Tasarım Programı Türkçe yürütülmektedir.

[] Amaç

Tekstil sektörünün gereksinmelerine uygun olarak, Tekstil işletmelerinin yapısını tanıyan, sektörde karşılaşılan güncel sorunları tanımlayarak, bunlara çözüm üreten,  kaynakları değerlendiren, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, yaratıcı, yenilikçi, girişimci ve üretken meslek elemanları yetiştirmektir.

[] Hedef

Tekstil Sektörünün beklentilerine uygun kalite ve yeterlikte elemanlar yetiştiren, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki mesleki eğitim projeleri ve işbirlikleri ile ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan,  tercih edilen lider bir program olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Moda Tasarımcısı olarak Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, ön-lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Üniversitemize programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Düzce Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

 

[] Programın Tanımı

Moda Tasarımı Programının amacı; Tekstil sektörünün gereksinmelerine uygun olarak, Tekstil işletmelerinin yapısını tanıyan, sektörde karşılaşılan güncel sorunları tanımlayarak, bunlara çözüm üreten,  kaynakları değerlendiren, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, yaratıcı, yenilikçi, girişimci ve üretken meslek elemanları yetiştirmektir. Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel tekstil, hazır giyim bilgi ve becerileri yanında, teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi de kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ile Moda Tasarımcısı unvanı verilmektedir. Bölümün temel hedefi, mezunların özel sektör ve kamu kurumlarındaki tekstil ve moda ile ilgili alanlarda, istihdam edilme düzeylerine katkıda bulunmaktır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 1. Atatürk İlke ve İnkılâplarını bilir. Bu ilkeler doğrultusunda çalışma yaşantısını sürdürür.
2 2. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı, sözlü, görsel ifade edebilir ve en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
3 3. Dünyada ve Türkiye’de tekstilin durumu ve geleceğini bilir ve Tekstil, hazır giyim ve moda-konfeksiyon konularındaki yenilikleri takip eder
4 4. Kalıp hazırlama ve model uygulama tekniklerini bilir ve uygular
5 5. Hazır Giyim üretimi için gerekli kesim, dikim tekniklerini, ütü işlemi, kalite kontrol işlemleri aşamalarını bilir ve uygular
6 6. Hayal gücü ve tasarım tekniklerini kullanarak farklı ürünler tasarlayıp, kalite standartlarına uygun olarak üretip pazarlayabilir.
7 7. Lif, iplik ve yüzey (dokuma, örme ve dokusuz yüzey) çeşitleri, üretim teknolojileri ile bunların kullanım alanlarını bilir.
8 8. Hazır giyimde kullanılan malzeme ve makineleri tanır kullanır ve kullanımını planlar.
9 9. Standardizasyonun önemini, kalite ve kalite kavramlarını, mesleki standartları açıklayabilir.
10 10.Tekstil mamullerinin ön terbiye, boyama ve bitim işlemlerini bilir.
11 11.Alanı ile ilgili bilgisayar programlarından en az birini kullanabilir.
12 12. İşletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri, işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları kavrar, verimliliği artırmak üzere çalışmalar yapabilir.
13 13. Moda tasarım alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahiptir.
14 14. Bir giysiyi estetik ve teknik değerlere göre analiz eder.
15 15. Tekstil, giysi, moda tarihi ve sanat akımlarını inceler.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ[1]

Temel Alan Yeterlilikleri

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön-Lisans Eğitimi)

 

(Sanat Temel Alanı)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

BİLGİ

1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.

 

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

 

BİLGİ

 

 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

BECERİLER

1.Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

 

x

 

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

 

BECERİLER

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

 

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

YETKİNLİKLER

 Bağımsız çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yeteneği

 1. Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

x

x

x

x

x

x

x

x

  2. Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

x

x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

x

x

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

x

x

 

 3. Proje süreçleri içinde yer alır.

 

 

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

Temel Alan Yeterlilikleri

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön- Lisans Eğitimi)

(Sanat Temel Alan)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

    1. Sanat ve tasarım alanındaki

     kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

     2. Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.

 

 

x

 

 

x

x

x

x

 

x

x

2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

  3.Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

 

x

x

3.Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

      1. Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.

 

x

x

 

 

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.                                                                             

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

     2. Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

x

x

x

x

x

x

 

 

  3 . Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

x

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

x

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

YETKİNLİKLER

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

    4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik      

 1. Alanında başarıyla uygulama yürütür.

 

 

 

x

x

x

 

x

x

 

 

x

x

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

x

x

x

 1. Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.

x

x

x

 

x

x

 

 

x

x

 1. Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 

x

 

x

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

x

x

xBu matriks, TYYÇ-Program Yeterlilikleri (s. 11) ve Temel Alan Yeterlilikleri-Program Yeterlilikleri (s. 12) matriksleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Lütfen renklere dikkat ediniz. Program Yeterliliklerinin altındaki kutucukların, birinci satırında bulunan mavi X işaretleri Temel alan Yeterlilikleri ile ilişkisi, ikinci satırında bulunan pembe X işaretleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkisini ifade etmektedir. İşaretlemeler örnek olarak gösterilmiştir.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Moda Tasarımı Mezunları Moda atölyelerinde, Tekstil, Hazır Giyim İşletmeleri ile  üretim, ürün geliştirme, tasarım, pazarlama ve yönetim departmanlarında tekstil teknikeri, moda tasarımcısı, modelist, stilist, müşteri temsilcisi, birim yöneticisi olarak çalışma imkanına sahiptirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programı bitiren öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde aşağıda adı geçen 4 yıllık lisans bölümlerine devam edebilirler:

 • Moda Giyim Tasarımı
 • Moda Tasarımı
 • Moda Ve Tekstil Tasarımı
 • Tekstil Mühendisliği
 • Tekstil Ve Moda Tasarımı
[] Program Yapısı

Moda Tasarımı Programı öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 107’i seçmeli derslere ait olmak27’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Moda Tasarımı Programı eğitim süresi 2 yıldır. 

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar

Sınavlar; ara sınavları, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, yaz öğretimi sonu sınavları, ek sınavlar, muafiyet sınavları ve tek ders sınavları olmak üzere sekiz çeşittir. Sınavlar; yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. Mazeret ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına giremez.

 Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile birlikte daha önce ilan edilen esaslara göre hesaplanan dersin başarı notları ilgili öğretim elemanınca öğrencilere ilan edilir ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde internet ortamındaki listelere kaydedilir. Bu listelerin bir örneği bölüm başkanlığına imza karşılığı teslim edilir.

Yarıyıl sonu sınavları sonunda bazı derslerden FD notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derslerin bütünleme sınavlarına girebilir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavından FD alarak başarısız olduğu dersin bütünleme sınavı, dersin yarıyıl sonu sınavından iki hafta sonra yapılır.

Öğrenci, bütünleme sınavına girdiği dersi yaz öğretiminde alamaz. Bütünleme sınavına katılan öğrencinin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu sınav notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır. Herhangi bir dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrenci bütünleme sınavına da giremez. Yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. 

Notlandırma esasları ve başarı koşulları

Eski yönetmelik öğrencilerinin; yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu takdir edilir.

 Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir:

Başarı Puanı    Harf Notu         Katsayı Başarı             Derecesi Katılmayan Notlar

90-100              AA                   4.0                  Pekiyi                      YT Yeterli

85- 89               BA                   3.5                   İyi-Pekiyi                 YZ Yetersiz

80- 84               BB                   3.0                   İyi

75- 79               CB                   2.5                   Orta-İyi

65- 74               CC                   2.0                   Orta

60- 64               DC                   1.5                   Geçer-Orta

55- 59               DD                   1.0                   Geçer

45- 54               FD                   0.5                   Geçmez-Zayıf

44 ve aşağısı    FF                    0                      Çok Zayıf

EKS                 0    /                 Eksik

DVZ                 0  /                  Devamsız

MEKS              0  /                   Mazeretli eksik

Yeni yönetmelik öğrencilerinin; yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu takdir edilir.

Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Puanı     Harf Notu   Katsayı  Başarı Derecesi

90-100              AA                  4.00      Pekiyi

85- 89                BA                  3.50      İyi-Pekiyi

80- 84                BB                  3.25      İyi

70- 79               CB                   3.00      Orta-İyi

60- 69               CC                   2.50      Orta

55- 59                DC                  2.25      Geçer-Orta

50- 54               DD                   2.00      Geçer

40-49                FD                   1.50      Geçmez

39 ve asağısı    F                        0     /  Geçmez

EKS                   0     /  Eksik

DVZ                   0     /  Devamsız

                        MEKS                0     /  Mazeretli eksik

MUAF                0     /  yeterli

Ortalamaya Katılmayan Notlar

YT Yeterli

YZ Yetersiz                                                                                   

 Bir dersten başarılı olmak için, dersin başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir.

[] Mezuniyet Koşulları

Moda Tasarımı Programından mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda107’i seçmeli derslere ait olan ise 27’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Moda Tasarımı Programı eğitim süresi 2 yıldır. Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir. 

[] Eğitim Türü
Tam zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Ali EtemGÜREL
E-Mail:alietemgurel@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Filiz DURSUN
E-Mail:filizdursun@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Çiğdem DURSUN
     cigdemdursun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Ayhan AYTİN
     ayhanaytin@duzce.edu.tr