Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Yüz yüze
Açık ve Uzaktan Öğrenme -
Anlam Bilimi -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 % 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 % 0
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele -
Beslenme ve Sağlık -
Bilim Tarihi ve Felsefesi -
Bilim ve Araştırma Etiği -
Bilişim Teknolojileri % 0
Çocuk Edebiyatı -
Çocuk Psikolojisi -
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu -
Dil Bilgisi Öğretimi -
Dil Edinimi -
Dil Eğitiminin Temel Kavramları % 100
Dilbilimi -
Dinleme Eğitimi -
Dünya Edebiyatı -
Edebiyat Bilgi ve Kuramları 1 % 100
Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2 % 100
Eğitim Antropolojisi -
Eğitim Felsefesi % 100
Eğitim Hukuku -
Eğitim Psikolojisi % 100
Eğitim Sosyolojisi % 100
Eğitim Tarihi -
Eğitimde Ahlâk ve Etik -
Eğitimde Araştırma Yöntemleri -
Eğitimde Drama -
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme -
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler -
Eğitimde Program Geliştirme -
Eğitimde Proje Hazırlama -
Eğitime Giriş % 100
Ekonomi ve Girişimcilik -
Eleştirel Okuma -
Eleştirel ve Analitik Düşünme -
Eski Türk Edebiyatı 1 -
Eski Türk Edebiyatı 2 -
Geleneksel Türk El Sanatları -
Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi -
İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi -
İlk Okuma Yazma Öğretimi -
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi -
İnsan İlişkileri ve İletişim -
Kapsayıcı Eğitim -
Karakter ve Değer Eğitimi -
Kariyer Planlama % 0
Kariyer Planlama ve Geliştirme -
Karşılaştırmalı Eğitim -
Kelime Öğretimi -
Konuşma Eğitimi -
Kültür ve Dil -
Medya Okuryazarlığı -
Mesleki İngilizce -
Metindilbilim -
Mikro Öğretim -
Müze Eğitimi -
Öğrenme Güçlüğü -
Öğretim İlke ve Yöntemleri -
Öğretim Teknolojileri -
Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama -
Öğretmenlik Uygulaması I -
Öğretmenlik Uygulaması II -
Okul Dışı Öğrenme Ortamları -
Okullarda Rehberlik -
Okuma Eğitimi -
Osmanlı Türkçesi 1 % 100
Osmanlı Türkçesi 2 % 100
Özel Eğitim ve Kaynaştırma -
Sanat ve Estetik -
Seçmeli 1 -
Seçmeli 1 -
Seçmeli 1 -
Seçmeli 2 -
Seçmeli 2 -
Seçmeli 3 -
Seçmeli 3 -
Seçmeli 4 -
Seçmeli 4 -
Seçmeli 5 -
Seçmeli 6 -
Seçmeli 6 -
Ses Eğitimi ve Diksiyon -
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi -
Sınıf Yönetimi -
Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim -
Tiyatro ve Drama Uygulamaları -
Topluma Hizmet Uygulamaları -
Türk Dil Bilgisi 1 % 100
Türk Dil Bilgisi 2 % 100
Türk Dil Bilgisi 3 -
Türk Dil Bilgisi 4 -
Türk Dili 1 % 100
Türk Dili 2 % 100
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi -
Türk Eğitim Tarihi -
Türk Halk Edebiyatı 1 -
Türk Halk Edebiyatı 2 -
Türk Halk Oyunları -
Türk İşaret Dili -
Türk Musikisi -
Türk Sanatı Tarihi -
Türkçe Ders Kitabı İncelemesi -
Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları -
Türkçe Öğretim Programları -
Türkçe Öğretimi Tarihi -
Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı -
Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme -
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi -
Yabancı Dil 1 % 100
Yabancı Dil 2 % 0
Yaratıcı Yazma -
Yazma Eğitimi -
Yeni Türk Edebiyatı 1 -
Yeni Türk Edebiyatı 2 -
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme -